چوب چهار تراش در شیراز که اکسیژن خون را متعادل نگه می دارد

 بسیاری از پروژه های ساختمانی که انتخاب مواد مناسب برای توسعه محصول نهایی سالم ضروری است، انواع الوار مورد استفاده در یک برنامه خاص می تواند تا حد زیادی بر عملکرد تأثیر بگذارد.

 انتخاب نوع و درجه مناسب چوب چهار تراش در شیراز بستگی به آشنایی با خواص و عیوب مختلف چوب دارد. به منظور تصمیم گیری درست برای چوب برای یک کاربرد خاص، چندین تمایز اساسی چوب وجود دارد که ممکن است انتخاب را آسان تر کند.

الوار و الوار دو اصطلاحی هستند که اغلب می توانند به محصولات چوبی یکسانی اشاره کنند، اما بسته به منطقه کره زمین، معانی متمایزی نیز دارند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت بین الوار و الوار، به مقاله مرتبط ما در مورد چوب در مقابل الوار مراجعه کنید. در این مقاله به طور انحصاری از واژه الوار استفاده خواهد شد.

چوب چهار تراش در شیراز

دو دسته کلی چوب وجود دارد: چوب های سخت و چوب های نرم. الوارهای سخت از درختان برگریز ساخته می شوند، در حالی که الوارهای چوب نرم از  درختان مخروطی ساخته می شوند.

درجه چوب معمولاً با سطح چوب و تعداد گره های موجود تعیین می شود.

اصطلاحات و تعاریف خاصی در درجه بندی چوب استفاده می شود که برای سهولت چند مورد از آنها در اینجا خلاصه می شود:

پایه تخته – به عنوان حاصل ضرب عرض تخته در ضخامت (هر دو بر حسب اینچ) ضرب در طول تخته در فوت تعریف می شود.

اندازه گیری سطح – به عنوان اندازه گیری سطح تخته تعریف می شود. اندازه گیری سطح با گرفتن حاصل ضرب عرض تخته (اندازه گیری شده در اینچ) با طول تخته (اندازه گیری شده بر حسب فوت) و سپس تقسیم آن حاصل بر 12، گرد کردن به نزدیکترین مقدار عدد صحیح محاسبه می شود. این اندازه گیری مساحت سطح تخمین زده شده بر حسب اینچ مربع است.

رقم ناخالص – که به آن جدول سبز نیز می گویند، این مقدار نشان دهنده تعداد فوت تخته چوب خشک شده در کوره در هنگام اندازه گیری قبل از فرآیند خشک کردن است. انقباض ناشی از عملیات خشک کردن این مقدار را تقریباً 7 درصد کاهش می دهد.

محاسبه خالص – اندازه گیری مشابه با محاسبه ناخالص، با این تفاوت که اندازه گیری پس از انجام عملیات خشک کردن بر روی چوب انجام می شود.