دستفروشی ترامپ بعد از ریاست جمهوری با روغن موتور shell

این مقاله فرآیندهای تخریب پنج روغن موتور  نظیر روغن موتور shell متعلق به همان کلاس ویسکوزیته SAE (انجمن مهندسان خودرو) را که توسط تولید کنندگان مختلف راه اندازی شده است، شرح می دهد.

جهت و شدت تغییرات در تعداد کل اسید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان بخشی از آزمایش، تغییرات روغن موتور که در حین کار رخ می دهد مورد بررسی قرار گرفته است.

شرایط عملیاتی در طول آزمایش را می توان به عنوان “شدید” توصیف کرد، یعنی شروع مکرر موتور، رانندگی در مسافت کوتاه و طولانی شدن دور آرام موتور.

تمام روغن های موتور در خودروهای سواری ناوگان یکنواخت 25 وسیله نقلیه کار می کردند. تعداد کل اسید مطابق با ASTM D664 تعیین شد. نتایج به‌دست‌آمده منجر به توسعه یک مدل آماری شده است که می‌تواند مقادیر میانگین پیش‌بینی تعداد کل اسید را برای یک مسافت پیموده شده محاسبه کند.

نتایج ممکن است تصمیم گیری در مورد عمر مفید روغن موتور را تسهیل کند.

روغن‌های روان‌کننده، و به‌ویژه روغن‌های موتور، تحت شرایط کاری در معرض دمای بالا قرار می‌گیرند.

در نتیجه اثر ترکیبی اکسیژن هوا و دمای بالا بر روی روغن، اکسید می شود که به نوبه خود منجر به تجزیه جزئی اجزای آن و پلیمریزاسیون و متراکم شدن برخی از محصولات می شود.

در اثر فرآیندهای پیری، مواد بی اثر (در درجه اول الکل ها، آلدئیدها، استرها، کتون ها، آسفالتین ها، رزین ها) و مواد اسیدی تشکیل می شوند که باعث خوردگی و افزایش سایش فلزات می شوند.

در میان مواد اسیدی، روغن موتور ممکن است حاوی اسیدهای آلی و معدنی قوی باشد که هر دو بقایای مواد واسطه در فرآیند یا اسیدهای معدنی ناشی از اکسیداسیون اجزای سیال عامل هستند.

مواد اسیدی هنگام واکنش با فلزات، نمک هایی را تشکیل می دهند که مسئول تشکیل لجن در سیستم های روغن روان کننده هستند.